Rots en Water

Rots en Water training

De Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Je leert door te doen.
Dat betekent dat je door middel van lichamelijke training  jezelf beter leert kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.
Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.
Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld ruzies, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Het Rots & Water weerbaarheidprogramma zoekt de balans tussen de harde muurvaste rotshouding (ik kan voor mezelf opkomen, ik kan mezelf verdedigen en ik kan mijn eigen keuzes maken) en de beweeglijke verbindende waterhouding (vriendschap, vrede, verbondenheid en communicatie).

Het doel van de training is dat je sterker in het leven komt te staan. Hierdoor kun je beter omgaan met lastige situaties en kun je op een gezonde manier keuzes maken die voor jou van belang zijn.

De training kan individueel gegeven worden, in groepjes, in grote groepen, in teams op scholen en bij bedrijven en ook in een gezin.

Thema’s die aan de orde komen:

*bewustwording van je eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen

*je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht

*ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties

*ademgebruik en stemgedrag

*lichaamstaal en uitstraling

*vertrouwen op je intuïtie en gevoel

* omgaan met spannende situaties zonder het contact te verliezen met jezelf

*grenzen stellen en bewaken

*mentale kracht

Het Rots en Water-programma is ontwikkeld door Freerk Ykema.

Meer informatie over de grondlegger vind je op de site www.rotsenwater.nl

Tarieven Rots en Watertraining
Intake gesprek/eindevaluatie is gratis
Individuele begeleiding – 60 euro (1 uur)
Groepsbegeleiding – 8 bijeenkomsten 150 euro (8 keer 1 uur)
Voorlichting/lezing/workshop in overleg.
Trainingen in een groep en begeleiding op school in overleg.
De bovenstaande tarieven gelden voor het kalenderjaar 2020.
Het bedrag dient steeds per consult contant te worden voldaan en is inclusief BTW.

Wanneer een gemaakte afspraak niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.