Curriculum Vitea Ingeborg

SKJ geregistreerd per 1 september 2018 als jeugd en gezinsprofessional 

“Hechting”                                                                                                   Door: Stichting Omnia Jeugdzorg                                                            Certificaat in maart 2019

“Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden                                 Door: RINO Amsterdam                                                                             Certificaat behaald: september 2017

EFT practioner Emotional Freedom Techniques
Door: Steven de Nie in Velp
Certificaat behaald : oktober 2016

Rots en Water: Advanced training
Opleidingsinstituut: Rots en Water
Certificaat behaald: juni 2015.

Meldcode kindermishandeling
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Certificaat: 15 maart 2015 en januari 2019

Hou van mij zoals ik ben
Nascholing verzorgd door: Talentkids
Certificaat: 7 november 2014

Rots en Water: trauma en verlies
Opleidingsinstituut: Gadaku Instituut Rots en Water.
Certificaat behaald: oktober 2014

Rots en Water: meisjes en vrouwen
Opleidingsinstituut: Rots en Water
Certificaat behaald: maart 2013.

Poptalk,:Taal in beeld
Door Trudy Borst in Best
Certificaat behaald: februari 2013

Kindercoach
Door: CIVAS
Diploma behaald: september 2012

Rots en Water: kinderen met ASS
Opleidingsinstituut: Rots en Water
Certificaat behaald: december 2012.

Verlies in Beeld
Opleidingsinstituut: Land van Rouw
Certificaat behaald: november 2012

Oplossingsgericht werken
Door Impuls organisatieadvies, training en coaching
Certificaat behaald november 2011

Training Rots en Water: Basisschoolbreed
Opleidingsinstituut: Rots en Water
Certificaat behaald in september 2011

Training Rots en Water: Drie-daagse
Opleidingsinstituut: Rots en Water
Certificaat behaald mei 2011

Scholing Kindermishandeling door Landelijk Platvorm Preventie Kindermishandeling
Periode: september/oktober 2010
Certificaat behaald.

Cursus/scholing Jan Ruigrok: Herstelrecht
Periode: mei/juni 2010
Certificaat behaald

Cursus/scholing Jan Ruigrok: Faalangst
Periode: februari/maart 2010
Certificaat behaald

Cursus/scholing: Jan Ruigrok: Dynamische driehoek ouders, kind en school
Periode: april/mei 2009
Certificaat behaald

Opleiding Rouwconsulent voor kinderen en jongeren
Opleidingsinstituut: Land van Rouw
Certificaat behaald november 2008

Cursus/scholing Achter de Regenboog: Slingertouwtraining en Regenboogtraining
Periode 2005
Certificaat behaald

Opleiding PABO
Opleidingsinstituut: Hoge School Zeeland
Diploma behaald 1994