Trainingen

Workshop Sterk in Balans

Workshop Kinderen en verlies

Training Rots en Water in combinatie met Tekenen is Toveren

Coaching Kanjerkids en Kanjerweekend: de eerstvolgende twee weekenden zijn 6 en 7 mei en 21 en 22 september.

EFT workshop

EDIT Rots en Water.